Archive for February, 2014

Meddelandet till Carl Bildt

Posted in På Svenska / In Swedish on February 8, 2014 by Boris Ekner

Centralamerika 2014-02-08

Meddelande till Carl Bildt och Moderaterna

Carl

Du har nyligen blivit utsedd att som ordförande leda arbetet i The Global Commission for Internet Governance. Du och gruppen skall utreda statlig censur och övervakning på nätet. Jag gratulerar till utnämningen även om jag tror att du är lika fel man för jobbet som Kamrat Kim Jung-Eun är för mänskliga rättigheter i Nord Korea.

Du må ha varit en av de första som talade sig varm för internet och dess möjligheter. Du var en av de första som såg möjligheterna med bredband till alla när bara några få förstod vad det var och innebar.

Men tiden har sprungit ifrån dig, Carl. Många av de som röstar i år har aldrig varit utan internet. De växte upp med internet som du och jag växte upp med bara två kanaler på TVn, TV Nytt, Anita & Televinken, Trafikmagasinet samt Kalle Anka på julafton.

Men på grund av Din och Moderaternas bristande förståelse för nöden av personlig integritet på internet så får du inte min röst i år, Carl.

Du stödjer FRAs massövervakning och aktiva signalspaning. Du uppmuntrar FRAs samarbete med NSA. Det gör inte jag.

Du ser fördelar med att vi medborgare övervakas i syfte att finna terrorister och andra galenpannor. Det gör jag också. Men jag uppskattar inte att jag övervakas förrän jag har gjort något misstänksamt.

I debatten hävdar Du att den som inte har något att dölja inte heller har något att frukta när det gäller FRAs/NSAs digitala massövervakning. Dessutom argumenterar du att övervakningen är så diskret att den inte är något att oroa sig över. Som om diskretion skulle göra den lättare att acceptera? Hur tänkte du nu?

Hur som helt så är du förespråkare och jag motståndare. Så varför inte leva som du lär, Carl?

Varför inte underlätta för FRA och deras amerikanska kollegor genom att sätta upp videokameror i sovrummet, i duschen, på toaletten, i vardagsrummet, i köket, på kontoret och sedan live-streama alltsammans ut på nätet? Du har säkert lika lite att dölja som någon annan ärlig medborgare. Så några strategiskt och diskret placerade videokameror borde väl inte vara några problem, eller?

Här finns en distinkt meningsskillnad mellan oss. Mina förehavanden i hemmet och på nätet min privatsak, Carl.

Det jag gör på nätet inte är något att oroa sig över. Men vad jag gör är min privatsak. Du och andra har inte med det att göra. Tyvärr har Du inte förstått det vilket är anledningen till att jag nu överger Dig och Moderaterna som mitt första alternativ i årets val.

Det var en trevlig tid vi hade tillsammans Carl, men nu är vårt förhållande över.

PS

Lyckat till med web-kamerorna. Hör gärna av dig om du behöver hjälp.

Bästa hälsningar

Boris Ekner

fd Moderat – numera Piratpartist

My Facebook pictures

Posted in Fitness with tags , , , , , , , on February 5, 2014 by Boris Ekner

About my fitness pictures on Facebook

First: Skinny or fit – The definition
There is a distinct difference being skinny/anorexic or being fit.

The anorexic is skinny from starving. I.e. the anorexic has a very low level of body fat as well as a very low level of muscle mass, all due to starvation. They look like skin on bones since they don’t eat.

The fit one is muscular from eating healthy and exercising. The fit one eat healthy foods 5-6 times/day and exercises. The fit one has a low level of body fat but high level of muscles thanks to frequent healthy foods and exercises.

Listening to the criticism I have to ask; What’s wrong with eating healthy and exercise in order to be fit and look good? Is it that the fit ones looks like you would have liked to but don’t have the determination to achieve?

For some time now I’ve posted pictures of fit people. It’s mostly been pictures of women but some men too. I’ve done it for a number of reasons.

– I enjoy seeing fit people, male and female. But I have to admit that women look better than men… Above all, I admire the discipline and effort they’ve put in to get in such great shape.

– I’ve done it for motivational purposes. It motivates me as well as some friends.

– I’ve done it in order to show that there is an alternative to being overweight/fat/obese or just not happy with the looks.

But I see no other option than to stop posting the pictures since the negative reactions has gone out of hand. Too many overweight people got offended and criticized me for too many reasons.
My critics told me that I did wrong posting them. It was wrong because I have over weight people in my family. I was wrong because the pictures might be offensive to family members and friends. It was wrong because my pictures might affect young girls to become anorexic. And I was told that normal people don’t look like the ones on the pictures so I shouldn’t post them, they said. Now, keep that statement in mind – “Normal people don’t look like that”.…

I find these arguments weird, odd and sometimes bizarre.

Fact: The pictures offended some of my critics.

Note; These critics aren’t fit them selves. No fit person made negative comments. Ever!

So I guess that my critics would have been ok with it if I’d posted pictures of fat people? That’s strange…

How did we end up at this level of stupid absurdity? How, and when, did we alter “normal” from being fit to being fat? I don’t get it…

Most overweight people would like to look better. Most overweight people would like to see something better in the mirror when coming out of the shower. But instead of doing something to improve their own looks and appearance they criticize the fit ones only in order not having to fix their own bodies! I find that a strange way of thinking.

Kind of like this: “I’m fat but won’t do anything about it. But I will criticize the one’s looking better than me in order to justify my own lousy fat way of living… I will criticize them in anger – or in tears – for telling me I’m fat. That way they feel guilty. That guilt will stop them from telling me the truth out of fear of my anger or my tears.” – Now, isn’t a great recipe for an obese success story!

Arguments presented to me are:

-I’ve tried everything to loose weight but nothing works. I always get the weight back again after a while.

-Change your diet! You are what you eat. In order to have the weight to stay off you have to change the diet that made you fat in the first place.

-Normal people can’t look like the fit ones.

-Well if that statement was true I guess that TV shows like The Biggest Looser are all lies then?

-Normal people can’t look like the fit ones because of genetics.

-That gene doesn’t exist. Scientist have tried to find it but no success yet…

-Normal people can’t look like the fit ones because being fat runs in my family.

-Bullshit! The truth is that you and your family eat more than you run.

-Normal people can’t look like the fit ones because of “what ever!”.

-Anyone who thinks he/she can’t get fit because of whatever reason is only looking for excuses to get the easy way out. They don’t want to change. They want to continue eating as they’ve always done. And they want to continue to find excuses for not doing anything about it. Furthermore they want others to feel guilt if the obesity is mentioned or criticized. That guilt will permit the obese to continue with his/hers unhealthy lifestyle.

On the other hand;

A fit person doesn’t get offended by seeing pictures of fat/obese people, do they?

Kind of like this:

“I’m fit and I get offended by looking at pictures of fat people at Wal-Mart! They should ban fat people’s pictures from the Internet. They insult me with their obese flabby saggy bodies!” – This doesn’t happen, does it?

If fat/obese people feel bad about them selves and/or get offended by looking at pictures of the opposite I argue that the fatso’s should change diet and start exercising.

So how did we get into a position where fit and healthy is considered abnormal?

I argue it’s because fat people have added guilt to their arguments. I think they made fit people feel guilt in order to hear less criticism of their way of life.

Today a smoker is widely criticized for not caring about his/her health. Today that’s legit to air. But telling a fat person that he/she faces the same health issues as the smoker is not accepted. Why is that? Both will get more or less the same diseases over time.  The smoker is supposed to accept the criticism but the obese one is not? Why is that?

If you got offended from the pictures I posted – Grow up, get over it! In the future I might post pictures of obese people instead, just to see if I get any negative reactions.

In order to make a change – The Internet has tons of websites showing anyone interested how to get in better shape. Bodyrock.tv and Barstarzz.com is a good start. Appstore and others have several free e-books on what to eat.

In this age of information ignorance is a choice. Some say its bliss. That might be true for the ignorant, but it’s far from delight for the rest of us…

..Boris

%d bloggers like this: